La Lliga Anticolonial és una organització semisecreta independent, intercultural i mediterrània, creada per En dr. Cat el 2001. Aplega uns quants indígenes catalans que, havent fet el pas de reconéixer que viuen en un país colonitzat, plantegen plantar cara a la colonització que pateixen per part dels imperiets espanyol i francés.

Com? L'estratègia passa per la investigació i el desvelament de les tàctiques de colonització psicològica que ens
converteixen en un poble de zombis espanyolitzats com pas previ a l'assimilació total.
Per desac-tivar-les usem les armes de la paròdia, l'humor,
la substitució simbòlica,
el surrealisme polític: és a dir,
el subversivo-barrilairisme,
la praxi política creada pel nostre líder, En dr. Cat.
També es fa recerca sobre diverses formes de lluita
terapèutica contra la infecció zòmbica colonial, com la roba terapèutica o la petardoteràpia.

No hi ha cap cultura més universal, més important, que les altres. Cap poble o govern
no té dret a colonitzar o intentar diluir la cultura d'un altre poble. Davant de la colonització sols hi ha una resposta posible: la revolta i la resistència.

La LLiga Anticolonial, vista la inevitabilitat de la revolta
(és un plom, això d'haver-se de revoltar) proposa que ja que cal resistir, al menys fem-ho rient. La LA reassumeix així la
tradició catalana humorístico-surrealista que va del
«Bé Negre» al recent ridiculisme de «Cataconya» passant pel mestre Brossa.

Sota la direcció lluminosa
d'En dr. Cat, avancem cap
a la desinfecció zòmbica i la
descolonització total, no sols dels Països Catalans, sinó de tots els pobles oprimits del món i, en el cas de descobrir-se i poder-s'hi arribar, de qualsevol altre planeta.

 

 

 Allista't        

   

 

Manifest fundacional